RFI for metadatabrønn er offentliggjort

Ett av tiltakene i regjeringens Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 er en metadatabrønn: «Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Unit etablere en nasjonal metadatabrønn som sikrer én autorisert kilde til metadata for norske bibliotek, og som muliggjør gjenbruk av metadata både mellom bibliotekene og mellom bibliotekene og andre aktører.»

Nasjonalbiblioteket publiserte i desember 2021 en Request for Information (RFI) for å undersøke om det finnes relevante og interessante systemer eller leverandører i markedet, med frist 31. januar 2022. Både leveringsklar hyllevare og systemer under utvikling kan være av interesse. Det samme kan systemleverandører som er interessert i et utviklingsprosjekt. Det følger ingen forpliktelse til kjøp med RFI-en. Et kjøp av tjeneste eller utvikling må eventuelt komme i neste runde hvis resultatet av utlysningen viser at det finnes interessante muligheter i markedet.

RFI-en baserer seg på en prosess i Nasjonalbiblioteket i 2020 og 2021 der også bibliotek, metadata- og systemleverandører har fått komme med innspill.

Les hele RFI-dokumentet (PDF) her