Plakatar til Landslovsjubileet 2024

Tilbod om plakatar ut til biblioteka. Seriane er trykte både på bokmål og nynorsk. Dei er gratis, Nasjonalbiblioteket betaler frakta, og vi sender dei ut frå vår avdeling i Mo i Rana. Vi har også laga ei litteraturliste til inspirasjon for utstillingar.

Nasjonal markering

Landslovjubileet 2024 er ei nasjonal markering av at det er 750 år sidan kong Magnus Lagabøtes landslov blei innført i Noreg. Landslova av 1274 var det første lovverket som gjaldt for heile det norske riket. Lova verka i Noreg gjennom 400 år.

Landslova la spira til den norske rettsstaten og folkeleg medbestemming, som er ein føresetnad for demokratiet slik vi kjenner det i dag. Med Landslova fekk kvinner for fyrste gong arverett. Fattige som ikkje klarte å brødfø seg sjølve, skulle ikkje lenger straffast for å stele mat. Landslovjubileet gjev oss høve til å løfte fram denne vesentlege, men ofte underkommuniserte, delen av norsk historie.

Plakatane er tenkt som eit bakteppe til utstillingar i biblioteka.

Illustrasjonane til plakatane er henta frå den nye praktutgåva av Landslova.

I samband med jubileet gjev Nasjonalbiblioteket ut landslova i ein ny omsetjing i ei praktutgåve og ei folkeutgåve. Den nye utgava er lagd til rette språkleg for eit allment publikum og har rettleiande ordforklaringar.

Utgåvene av landslova å få kjøpt i Nasjonalbibliotekets nettbutikk

Sjå oversikt over programmet ved Nasjonalbiblioteket

Sjå oversikt over markeringar i heile landet

Litteraturliste til inspirasjon

Last ned litteraturlista til inspirasjon ved landslovjubileet (pdf)


Skjønnlitteratur vaksne:

 • Sturla Þorðarson, [oversatt av Finn Hødnebø] (1979). Norges kongesagaer. 4 : Håkon Håkonssons saga ; Magnus Lagabøtes saga. Gyldendal.
 • Snorri Sturluson, [oversatt av Kjell Arild Pollestad] (2017). Heimskringla : norske kongesagaer. Gyldendal.
 • Sigrid Undset (2007). Kristin Lavransdatter (3 bind). Aschehoug.
 • Sigrid Undset (1991).  Olav Audunssøn i Hestviken (2 bind). Aschehoug.
 • Kåre Holt (1987-1988).  Kongen (3 bind). Gyldendal.
 • Frid Ingulstad (1991). Munken: roman.  Gyldendal.
 • Tore Skeie (2009).  Alv Erlingsson – fortellingen om en adelsmanns undergang. Spartacus.
 • Jan Ove Ekeberg (2011-2013). I sverdets tid (3 bind).  Juritzen.
 • Mia Søreide (2009). Prinsesse Kristina av Tunsberg : en historisk roman. Kagge.
 • Per-Erik Borge (2019). Reisen til al- Andalus : Kristina av Tunsbergs brudeferd til Sevilla : roman. Svein Sandnes bokforl.
 • Marlen Ferrer (2021). Livs saga. Gyldendal.
 • Vera Henriksen (2008). Sølvhammeren, Jærtegn, Helgenkongen. Aschehoug.
 • Ragnhild Magerøy (1972). Nikolas. Cappelen.
 • Ragnhild Magerøy (1977). Baglerbispen. Cappelen.

Faglitteratur vaksne:

 • Jørn Øyrehagen Sunde (2023). Kongen, lova og landet : kong Magnus Lagabøter, Landslova av 1274 og det Norge han skapte. J.M. Stenersen forlag.
 • Else Mundal, Erik Opsahl, Jørn Øyrehagen Sunde og Miriam Tveit (red.) (2023). Landslova av 1274: rett, politikk og samfunn i norsk mellomalder. Dreyers forlag.
 • Knut Høiaas (2001). Med lov skal byen bygges : 11.mai-16. September 2001: Magnus Lagabøtes bylov 1276. Bergen Bryggens museum.
 • Anna Catharina Horn og Karen Arup Seip (red.) (2020) Lov og lovgivning i middelalderen : nye studier av Magnus Lagabøtes landslov. Nasjonalbiblioteket.
 • Absalon Taranger (overs.) (1915). Magnus Lagabøters landslov. Cammermeyers boghandel.
 • Knut Robbestad (overs.) (1923). Magnus Lagabøters bylov. Cammermeyers boghandel.
 • Hans Jacob Orning (2020). En kort introduksjon til Norge i høymiddelalderen. Cappelen Damm akademisk.
 • Knut Helle (2021). Gulatinget og gulatingslova. Skald.
 • Aage Thor Falkanger (2007). Lagmann og lagting i Hålogaland gjennom 1000 år. Universitetsforlaget.
 • Brage Thunestvedt Hatløy, Jørn Øyrehagen Sunde (2022). Eidsivatinget : den norske tingtradisjonen gjennom 1000 år. Cappelen Damm akademisk.
 • Jørn Sandnes, Jan Ragnar Hagland (overs.)  (1994). Frostatingslova. Samlaget.
 • Dag Michalsen (2011). Rett: en internasjonal historie. Pax forlag.
 • A.W. Brøgger (overs.) (2000). Kongespeilet. Bokklubbens kulturbibliotek.
 • Ludvig Holm-Olsen (1990). Med fjærpenn og pergament : vår skriftkultur i  middelalderen. Cappelen.
 • Sverre Bagge (2001). Da boken kom til Norge. Aschehoug.
 • Jardar Skaadel, Sven Erik Skarsbø (1998). Norske kongar og regentar : frå Harald Hårfagre til Harald 5. Samlaget.
 • Knut Helle (1995). Under kirke og kongemakt : 1130-1350.  Aschehoug.

Teikneseriar:

 • Jan Brendalsmo (1996). Livet i middelalderen. Mykle illustrasjoner.
 • Morten Myklebust (1991). Kristina av Tunsberg. Mykle illustrasjoner.
 • Malin Falch (2018-). Nordlys. Egmont Kids Media.
 • Walt Disney (2012). Donalds verdenshistorie 3 Middelalderen.
 • Eirik Ildahl, Bjørn Ousland (1988). Solruns saga. Bladkompaniet.

Barn – Fag og skjønn:

 • Anders Kvåle Rue, Ole Røsholdt (1997). Norges konger : fra Harald Hårfagre til Harald V. Gyldendal TIden.
 • Simon Stranger (2018). Kokotopia : Riddere, hekser og prikkedøden. Fontini.
 • Ole Røsholdt, Trond Bredesen (2009). Tjuvar, drapsmenn, bønder og kongar : ei fagbok om Gulatinget. Mangschou.
 • Katharina Smeyers (2000). Med saueskinn og gåsefjær _ historien om boken i middelalderen. Bok og fag.
 • Cecilie Winger (2016). Birkebeinernes prins : Håkon Håkonsson og kampen om tronen : en fortelling. Spartacus.
 • Cecilie Winger (2013). Skumle skurker og mystiske mordere : norske forbrytere i gamle dager. Kagge
 • Jon Ewo (2005). Damms norgeshistorie : b. 3, Krigerske konger og farlige fiender : middelalder i Norge år 1066 til 1380 e. Kr. Cappelen Damm.
 • Ellen Høigård Hofseth (1993). Fortellingen om Embla : glimt av formødrenes  historie fra fangststeinalder til senmiddelalder. Kirja forl.
 • Anne Thowsen (1997). Middelalderen for de minste. Fantasi-fabrikken.
 • Grete Letting (2007). Den vesle stavkyrkjeboka. Skald.