Opprydding i nasjonalt lånerregister

Vi arbeider for tiden med nytt bibliotekkort og overgang fra det eksisterende registeret til nytt lånerregister. Vi har utfordringer knyttet til noen av de aller eldste kortene som ble opprettet. Nå ved overgangen til Bibliotekkortet velger vi da å rydde i registeret.

Studentkort og andre nasjonale lånekort med lånenummer som ikke begynner med N og har ni siffer, vil ikke lenger vil bli akseptert i nasjonalt lånerregister. Oppryddingen vil kun berøre et fåtall av brukerne, siden dette gjelder gamle studentkort med mange inaktive eller foreldede oppføringer.

For de det gjelder:

  • Mandag 6. mars blir alle oppførsler med gamle studentkort slettet fra nasjonalt lånerregister.
  • Studentkortene vil etter dette kun fungere som lokale lånekort i de bibliotekene de allerede er registrert.
  • Studentkortene kan etter dette ikke brukes i digitale tjenester som autentiserer med nasjonalt lånerregister, men vil kreve et nytt nasjonalt kort.
  • Lånere som har brukt disse studentkortene kan umiddelbart etter slettingen mandag 6. mars få nytt nasjonalt lånekort hos alle bibliotek som utsteder dette.
  • Lånere kan også opprette nye nasjonale lånekort selv fra Nasjonalbibliotekets systemside. I så tilfelle må de knytte det nye nasjonale digitale lånekortet til et bibliotek, før de kan benytte seg av Filmoteket eller andre digitale tjenester som lokale bibliotek tilbyr.
  • Hver enkelt låner vil få en melding fra systemet om at kortet deres fra nå av kun er et lokalt kort.