Nytt medlem av strategisk råd

Nasjonalbibliotekaren har utnevnt biblioteksjef Birgithe Schumann-Olsen ved Tønsberg og Færder bibliotek til nytt medlem av strategisk råd for nasjonal bibliotekstrategi.

Birgithe Schumann-Olsen er tidligere biblioteksjef ved Lillehammer bibliotek og ved Øvre Eiker bibliotek. Hun har vært aktiv i Norsk Bibliotekforening og sitter nå i foreningens hovedstyre.

Schumann-Olsen uttaler at hun særlig engasjert i folkebiblioteket som arena for lokal offentlighet. Hun tiltrer fra januar 2023 etter Siri Tidemann Naalsund, som har gått ut av rådet på grunn ny stilling.

Birgithe Schumann-Olsen. Foto TNB