Ny plakatutstilling til bibliotek: Jens Bjørneboe 100 år

Den 9. oktober i år er det 100 år siden forfatteren Jens Bjørneboe ble født.

I den anledning har Nasjonalbiblioteket laget en plakatserie bestående av tre plakater i formatet 70 x 100 cm. Plakatserien tilbys gratis til alle folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek i landet. Plakatene tilbys på både bokmål og nynorsk, og vi håper de gir ditt bibliotek en anledning til å løfte fram Bjørneboes forfatterskap fra egen samling. 

Se alle plakatutstillinger fra Nasjonalbiblioteket her

Den norske forfatteren Jens Bjørneboe (1920–1976) debuterte i 1951 med diktsamlingen Dikt. Forfatterskapet, som ellers består av romaner, drama, essay og noveller, ble til i etterkrigstiden, mot et verdenshistorisk bakteppe av våpenkappløp, klimakamp, koloniopprør og atomtrussel.  Bjørneboe er blitt stående som sinnbildet på en fri offentlig intellektuell. Han satte noen av sin egen samtids problemer under debatt: skolevesenet, fengselsvesenet, rettsapparatet, krigsoppgjøret, seksualmoralen. Bjørneboes tilnærming til disse problemstillingene har med vår tids flyktningstrømmer, akutte klimatrussel og stadig større skjevfordeling av verdens ressurser fått fornyet aktualitet.

Plakatene tilbys på nynorsk og bokmål, så husk å krysse av for ønsket målform.