Befolkningsundersøkelser

Norsk Kulturbarometer 2023

Norsk kulturbarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud.

Hovedfunn om folkebibliotek i Norsk kulturbarometer 2023 

44%
av befolkningen besøkte et folkebibliotek i løpet av det siste året
50 %
av kvinner i befolkningen besøkte et folkebibliotek i 2023.
2 av 10
brukte folkebibliotekets tjenester på internett eller app.
Nær
1 av 4
ønsker å besøke bibliotek oftere, men har ikke tid. 

Kilde: SSBs kulturbarometer

Norsk Kulturbarometer inneholder spørsmål om bruk av bibliotekenes tjenester, både fysisk og digitalt.

Resultatene fra 2023 viser at 44 prosent av befolkningen besøkte et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Dette er en økning fra 37 prosent i 2021. Men det er verdt å merke seg at Kulturbarometeret 2021 fanget opp tidsperioder preget av koronarestriksjoner, noe som også påvirket befolkningens bibliotekvaner.

Ser vi nærmere på bibliotekbesøk i 2023, finner vi at befolkningen i gjennomsnitt besøkte et folkebibliotek 3,6 ganger i løpet av et år.

På spørsmål om hva man gjorde sist gang man besøkte et folkebibliotek, svarer 56 prosent at de lånte eller leverte bøker sist de var på fysisk folkebibliotek.  

Folkebibliotek tilbyr også tjenester på internett eller app. 18 prosent av befolkningen svarer at de benyttet seg av dette i 2023. Dette er en økning fra Norsk Kulturbarometer 2021, da 14 prosent oppgav at de benyttet seg av digitale tjenester fra folkebibliotek.  

Når det gjelder boklesing holder fortsatt papirbøker stand. I undersøkelsen svarer 66 prosent at de har lest papirbøker i løpet av de siste 12 månedene, mens 19 prosent sier at de har lest e-bøker i samme tidsperiode. 

Du kan lese flere artikler om rapporten og hele rapporten «Norsk kulturbarometer 2023» her