NLB lanserer nytt navn og nytt kurs

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) pre-lanserer sitt nye navn og nye utseende på Bibliotekmøtet i Haugesund. Du som jobber i bibliotek, får vite navnet og se fornyelsen før alle andre!

Du får også høre om et nytt kurs om tilrettelagt litteratur, laget spesielt til deg som jobber i folkebibliotek. Kurset gir en innføring i tilrettelagt litteratur og skal gjøre bibliotekansatte bedre rustet til å møte og veilede lånere med nedsatt syn, dysleksi eller andre lesevansker.

Spesialbibliotekar Therese Solbjørg og kommunikasjonsrådgiver Kristin Fagerlid, avdeling for tilrettelagt litteratur, Nasjonalbiblioteket vil presenter kurset og tjenestene.

Pre-lanseringen finner sted i Hotel Maritim Haugesund onsdag 17.april , like etter landsmøtet i Norsk bibliotekforening. Vel møtt!