NLB har byttet navn til Tibi

NLB I NY DRAKT: Mye blir nytt, men tilbudet og målgruppene er uendret. (Foto: Getty Images)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er blitt til Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur. Kortformen Tibi er nå det felles navnet på alle digitale løsninger. 

I fjor gikk NLB fra å være en egen virksomhet til å bli en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket, Nå har tjenesten fått nytt navn og nytt utseende. Den nye nettadressen er tibi.no, og appene Lydhør og Maneno har byttet navn til Tibi og Tibi junior. Slik blir det enklere å finne fram til tilbudet, som er det samme som før.

Tibi er en fri forkortelse og kombinasjon av tilrettelagt (ti) og bibliotek (bi) i det beskrivende navnet Biblioteket for tilrettelagt litteratur. Dette er den nye Tibi-logen:

På tide med fornyelse 

Både språket, teknologien, tilbudet og brukergruppene våre har forandret seg siden Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ble opprettet i 1989. I starten var vi kun et tilbud til mennesker med synshemming. I dag har vi også lånere med andre leseutfordringer som dysleksi, fysiske funksjonsnedsettelser og kognitive vansker. Tibi skal ivareta og inkludere alle.

Les mer om navneendringen og hvorfor NLB bytter navn til Tibi

Nytt kurs for bibliotekansatte – Tibi i verktøykassa

På Bibliotekmøtet i Haugesund ble nettkurset Tibi i verktøykassa – tilrettelagt litteratur til alle som trenger det, lansert. Det er et gratis nettkurs laget spesielt til deg som jobber i bibliotek. Gjennom halvannen time med video, tekst og eksempler lærer du om tilrettelagt litteratur og hvilke funksjonsnedsettelser som kan gi lesevansker. Du får en innføring i Tibis tilbud og får vite hva du kan gjøre for å gi flere tilgang til bøker og informasjon.

Ta det alene eller sammen med kolleger!