Nasjonalbibliotekets høringssvar på endring av forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Nasjonalbiblioteket har gitt høringssvar til Kunnskapsdepartementets Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Nasjonalbibliotekets høringssvar kan leses i sin helhet her.

I sitt høringssvar konkluderer Nasjonalbiblioteket med å konstatere at en implementering av forholdsmessighetsprøvingsdirektivet i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner må føre til at bestemmelsene i §5 og §7 i sin nåværende form tas ut av Lov om folkebibliotek, slik at denne ikke lenger er omfattet av forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.