Nå kan du levere bibliotekstatistikk for 2023

Portalen for å levere bibliotekstatistikk for folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek for 2023 er nå åpen.

For å levere statistikk må du være innlogget på bibliotekutvikling.no og tilknyttet biblioteket som skal rapportere statistikken. Det vil si at bibliotekleder, eller andre som administrerer rettigheter, må ha godkjent den som skal ha tilgang til statistikkskjemaene. De som leverte statistikk i fjor er sannsynligvis godkjent fra før, og det er da ikke behov for en ny godkjenning. Personer som ikke er godkjent, får muligheten til å be om dette i prosessen med å levere statistikk.

En forhåndsvisning av skjemaene med veiledningstekster er tilgjengelig på nettsiden. Tilgang til disse skjemaene krever ikke pålogging, og er åpen for alle.

For mer informasjon om statistikkrapportering og frister, klikk her.