Møt Hulda og Clara! Norsk lyd- og blindeskriftsbiblioteks nye stemmer

Fra nå av kan du brukere av NLB høre studiebøker, aviser og tidsskrifter med to splitter nye talesynteser.

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har denne uken tatt i bruk de to kvinnestemmene. Clara leser bokmål og Hulda nynorsk.

Talesyntesene leser studielitteratur, aviser og tidsskrifter. De har bedre flyt og leser mer naturlig enn Brage, vår forrige talesyntese. Dette er en god nyhet for alle som har behov for tilrettelagt litteratur!

Her kan du høre Clara og Hulda introdusere seg.