Metadataleveranse: bytte av leverandør

Nasjonalbiblioteket har, etter en åpen anbudskonkurranse, inngått avtale med Biblioteksentralen om leveranse av metadata. Avtalen gjelder fra november 2020, i første omgang for ett år, men med mulighet til forlengelse. Avtalen innebærer et skifte av metadataleverandør fra Bokbasen til Biblioteksentralen.

Leveransen sikrer bibliotek og andre fortsatt fri tilgang til metadata og omslagsbilder for dokument som er omfattet av Lov om pliktavlevering, i praksis norsk forlagslitteratur, trykte bøker, e-bøker, lydbøker og lærebøker/læringsressurser i grunn- og videregående skoler. Som nå, skal en forhåndsbeskrivelse være klar senest to dager etter at utgivelsen er gjort kjent og en fullstendig bibliografisk beskrivelse inkludert klassifikasjonsnummer og emneord senest to dager etter utgivelse.

Leveransen har bakgrunn i nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 (Rom for demokrati og dannelse) der ordningen med å gi bibliotekene fri tilgang til metadata videreføres. Målet er å frigjøre arbeidstid i bibliotekene og sikre like kvalitetssikrede metadata i bibliotekenes kataloger. De samme metadataene skal også inngå i Nasjonalbibliografien og i Nasjonalbibliotekets kataloger.

– Vi er trygge på at avtalen med Biblioteksentralen fortsatt skal gi bibliotekene et godt tilbud, sier avdelingsdirektør Kjersti Rustad. Biblioteksentralen har lang er erfaring med produksjon av metadata av høy kvalitet. Vi skal nå bruke tiden fram til november til å avklare nødvendige praktiske forhold med Biblioteksentralen. Både bibliotek og leverandører av biblioteksystem til norske bibliotek skal få mer informasjon når det nærmer seg overgang til ny leverandør.