Kulturrådet lyser ut midler til distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker

Kulturrådet lanserer nå et pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker

Bibliotek er blant de som kan søke midler for nyskapende prosjekt for å distribuere og formidle kunst- og kunstnerbøker. Potten på 1,6 millioner kroner er en engangsutlysning, og en helt ny ordning i Kulturrådet.

Bibliotek er nevnt spesifikt som et område der kunstnerbøker hører hjemme. I en artikkel på kulturrådets sider, nevner Inger Eri fra Kulturrådet ulike prosjekt der bibliotek har satset på kunstnerbøker, kunstbibliotek og kunstnerbokbibliotekarer.


Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd inntil 400 000 kroner, eksempelvis til:

  • utvikling av distribusjonsnettverk eller sentral for distribusjon av kunst- og kunstnerbøker (inkludert fotobøker)
  • utvikling av kunstbokhandel, fysisk eller på nett
  • kunstbokmesse
  • kunst- og kunstnerbøker som tematisk del av kunstutstilling
  • formidlingsprogram, seminarer, kunstner- og forfattersamtaler
  • utvikling av innkjøpsordning eller abonnementsordning
  • forsøk rettet mot folkebibliotek og bibliotek med en nærhet til det visuelle kunstfeltet
  • strukturelle undersøkelser av, eller forskning på kunstbokfeltet
  • med mer

Budsjett 1,6 millioner kroner – maksimalt tilskudd 400 000 kroner. Varighet på prosjektene er inntil femten måneder, og prosjektet må være avsluttet senest 31. desember 2023.

Hvem kan søke?

Aktører i det profesjonelle kunstbokfeltet kan søke. Søkere kan være: forlag, kunstbokhandlere, messer, bibliotek, visningssteder, fotobokfestivaler, litteraturhus, formidlingsgrupper, publiseringsplattformer, interesseorganisasjoner etc. Også enkeltpersoner som kan vise til en praksis innenfor feltet som går ut over eget kunstnerskap, kan søke. Det oppfordres til samarbeid. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

Frist

Fristen for å sende inn søknad er 2. juni