Søk midler til å formidle dataspill!

Norsk filminstitutt lyser ut midler til å holde arrangement om dataspill, og til kompetansehevende tiltak for formidlere. Bibliotek oppfordres til å søke.

Ordning for deg som arrangerer publikumsrettede tiltak.

Formålet er å støtte publikumsarrangementer som fremmer forståelsen for dataspill. NFI gir tilskudd til formidlingstiltak hvor dataspill blir presentert for publikum i en pedagogisk, kulturell, samfunnsmessig eller historisk sammenheng.

Fristen er løpende

Ordning for deg som vil bli bedre på dataspillformidling

Formålet er å styrke kompetansen til bibliotekarer, pedagoger og andre yrkesgrupper som arbeider med formidling av dataspill.

Søk om midler til kurs, seminarer, bransjetiltak eller pedagogiske tiltak

Fristen er løpende.

Norsk filminstitutt forvalter innkjøpsordningen for spill og tilrettelegger for at bibliotekene kan tilby norske spill til brukerne sine. Bibliotekene kan kostnadsfritt laste ned spill til konsoller, PC/Mac, iPad/nettbrett slik at lånetakere kan spille og bli kjent med det rike utvalget av dataspill som lages i Norge. 

NFI jobber også for tiden med en ny nettside til bibliotekarer. Nettsiden vil være oppdatert med alle de norske spillene som er til bruk i biblioteket. Det vil være oversikt over hvert spill med omtaler, trailer og gratiskoder. Nå spør de etter navneforslag til nettsiden! Har du et godt forslag, send det til bibliotek@nfi.no.