Folkebibliotekene fremdeles favoritten blant offentlige tjenester

Det foreligger nå nye tall fra Innbyggerundersøkelsen. På spørsmål om hvor fornøyd innbyggerne er med de offentlige tjenestene i Norge, rangerer innbyggerne folkebibliotekene på topp, sammen med brannvesenet.

Innbyggerundersøkelsen er en jevnlig undersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Der spør de innbyggere om hvordan det er å bo i Norge, og hvor tilfredse de er med offentlige tjenester og om tilliten til offentlige institusjoner. Mer enn 8 500 innbyggere har svart på innbyggerundersøkelsen 2024.

Tjenestene som får høyest vurdering for 2023 er brannvesen, folkebibliotek, offentlige museer og offentlige teatre. Vurderingen av brannvesen, folkebibliotek, tollvesenet, NAV, Mattilsynet og Statens vegvesen er på et relativt likt nivå som i 2021 ifølge undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at de innbyggerne som har brukt en offentlig tjeneste det siste året, er jevnt over mer fornøyd med tjenesten enn de som ikke har brukt den.

Tilfredsheten med offentlige tjenester har sunket over tid

Den gjennomsnittlige tilfredsheten med statlige og kommunale tjenester alt i alt har vært høy over tid, men har gått ned siden 2017. Selv om endringene ikke er store fra år til år, er tilfredsheten i 2023 på det laveste nivået siden innbyggerundersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2010, melder DFØ på sine sider.

Undersøkelsen inneholder også spørsmål om tillit til institusjoner, om befolkningens tillit til hverandre, om korrupsjon og om bekymringer for fremtiden.

På nettsidene til DFØ kan du finne flere artikler om undersøkelsen og tallmateriale fra 2010 og frem til i dag.