Felles tilgang til det digitale biblioteket

Nasjonalbiblioteket arbeider videre med tiltakene i den utvidede bibliotekstrategien knyttet til digital infrastruktur. Vi har nå satt i gang et forprosjekt for å lage en kravspesifikasjon til en felles formidlingsløsning for folkebibliotekene i Norge.

Det er satt av spesifikke midler til arbeidet, og prosjektdeltakere er fra bibliotek som er brukere av tre største biblioteksystemene i folkebiblioteksektoren, Bibliofil, Cicero og Quria.

Rogaland fylkesbibliotek skal lede prosjektet med en prosjektleder i 75 % stilling. Bergen bibliotek, Øvre Eiker bibliotek og Deichman leverer prosjektdeltakere i 40 % stilling hver.

Prosjektgruppen vil i tillegg etablere referansegrupper med deltakere fra ulike bibliotek, og det er opprettet en styringsgruppe som består av arbeidsutvalget i fylkesbiblioteksjefskollegiet og to representanter fra storbybiblioteksjefskollegiet.

Prosjektdeltakere:

  • Bjørn Kjetil Fredriksen, Rogaland fylkesbibliotek
  • Camilla Grindheim Larsen, Bergen bibliotek
  • Geirr Karlsen, Øvre Eiker bibliotek
  • Marie Johansen, Deichman bibliotek

Arbeidet i dette forprosjektet vil bygge på erfaringene som er gjort i foregående prosjekter, og er ventet å være ferdig den 1. juli 2024.

Du kan lese hele mandatet til prosjektgruppen rundt digitalt bibliotek her

Forprosjektet har sitt utspring i oppstartsamling rundt digital infrastruktur.

Oppfølging av nasjonal bibliotekstrategi

Det er nå opprettet et team på Nasjonalbiblioteket, på tvers av avdelinger, som skal koordinere oppfølging av de to tiltakene i strategiperioden.

Tiltakene i den utvidede nasjonale bibliotekstrategien (2020-2025) som omhandler bedringen av tilgang til digitale tjenester:

  • Nasjonalbiblioteket skal i tett dialog med bibliotekfeltet bidra til etableringen av en felles nasjonal digital infrastruktur i norske folkebibliotek
  • Nasjonalbiblioteket skal i tett dialog med bibliotekfeltet utrede ulike modeller for organisering og finansiering av digital infrastruktur for folkebibliotekene for perioden etter 2025