Europeiske folkebibliotek og COVID-19: Undersøkelse blant europeiske bibliotekmyndigheter

Medlemmene i NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) har i perioden mars-april utvekslet informasjon om tiltak i europeiske folkebibliotek som svar på virussituasjonen. Tiltakene er nå sammenfattet i en rapport av bibliotekmyndighetene i Irland.

Rapporten tar blant annet for seg omfanget av nedstenging, aktivitet hos bibliotekansatte, tilgjengelige bibliotektjenester og helse-/sikkerhetstiltak. Rapporten dekker perioden fram til 24. april og kan leses som et tilstandsbilde for de senere ukene.

De fleste bibliotek i Europa ble stengt for publikum på ubestemt tid fra begynnelsen av mars. Noen bibliotek tilbyr begrensede utlånstjenester, men digitale tjenester har fått størst prioritet.

Personalet jobber hjemmefra eller i biblioteket, men i tråd med smittevernregler. I flere tilfeller rapporteres det om personale som er omdisponert for å hjelpe til med arbeid for helsetjenesten.Alternative tjenester for utlån av fysisk bibliotekmateriale har vokst fram i flere land og inkluderer drive-through, take away og hjemlevering på forskjellige måter.Digitale tjenester har blitt styrket og utvidet i perioden, og leverandører og rettighetshavere har lettet på begrensninger for tilgang til digitalt materiale.

Mange bibliotekmyndigheter har bedt om og etter hvert fått uttalelser fra nasjonale helsemyndigheter om risiko for virusoverføring og om smittevern.

Se rapporten Public Libraries in Europe and COVID-19: Findings from NAPLE Members, April 2020 (pdf)