Endring i anbefalt modell for utlån av digitale lydbøker

Nasjonalbiblioteket endrer den anbefalte modellen for utlån av digitale lydbøker i folkebibliotek. Endringen innebærer at utlån av lydbøker defineres som at når en bok har blitt lyttet til av en låner minst 10 % av total spilletid. Endringen blir gjort i samråd med Forleggerforeningen. De ulike leverandørene av lydbøker til bibliotek er informert om endringen og vil implementere denne så snart det er mulig.