Dekking av digitale arrangement i folkebibliotek

Forfattersentrum og Nasjonalbiblioteket har laget en ordning som gjør at folkebibliotekene får dekket honorarutgifter til to digitale arrangementer i perioden fram til 15. juni.

Foto forside: Digitalt foredrag med lokal forfatter på Bergen offentlige bibliotek. Skjermdump.

Dette er strømmearrangement. Arrangementene kan ligge ute 24 timer fra og med arrangementets start, om biblioteket så ønsker, vederlagsfritt. Dette tilbudet gjelder kun disse arrangementene. 
Honorarsats som dekkes er 2800,- per arrangement. 

Om dere ikke finner forfatteren dere ønsker å bruke i Forfatterkatalogen, kan dere kontakte Forfattersentrum. Det kan være medlemmer som ikke ligger i katalogen.

Folkebibliotekene melder inn oppdragene sine på denne lenken her:
https://www.forfattersentrum.no/honorarsatser/meld-inn-oppdrag/ 

1.  Folkebiblioteket fyller ut seg selv som oppdragsgiver
2.  Når dere kommer til «Fakturaadresse» så skriver dere inn Nasjonalbibliotekets opplysninger:
Nasjonalbiblioteket
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Org.nr.: 976 029 100 3.      
Under «Navn på kontaktperson, e-postadresse og andre referanser som skal være med på faktura» skriver dere «NBs tiltakspakke for folkebibliotek/1420sati», samt deres egen epostadresse.
4. Gro Kjernli hos Forfattersentrum holder i registreringene, ved spørsmål rundt disse sender dere henne en epost – gro@forfattersentrum.no
5.  Dette er strømmearrangement. De kan ligge ute 24 timer fra og med arrangementets start, om biblioteket så ønsker, vederlagsfritt. Dette er et tilbud som kun gjelder disse arrangementene og denne tiltakspakken. 
6. Skal arrangementene være større, eller ha utvidet opplegg, diskuteres dette med Gro Kjernli, og vi lager et eget oppdragsskjema for eventuelle ekstrakostnader direkte til biblioteket.  

Vi viser også til Forfattersentrums side med midlertidig rammeverk for digitale arrangementer https://www.forfattersentrum.no/anbefalt-midlertidig-rammeverk-for-digitale-opplesninger/