Bruk av Nettbiblioteket på nb.no i 2020

Tekst: Inger Stenersen

Rapporten om bruk av Nettbiblioteket på nb.no i 2020, gir et lite bilde av hva denne ressursen har hatt å si under koronakrisen. Bruken har skutt i været. Det er aller mest tydelig i den første nedstengningsperioden for landet, men vi ser en økning for hele året. Den utgjør samlet en økning på 41% fra året før. Tallene viser til alt det digitaliserte materialet som ligger ute.

Antall brukere viser ikke til antall unike brukere, men antall enheter som er brukt. Så om en bruker går inn fra sin pc og så fra sin telefon, så telles de som to. Man vil også telles på nytt etter en inaktivitet på 30 minutter.

Antall sider viser antall sider som er åpnet. Men vi kan jo like lite si om de dermed er lest, på samme måte som et biblioteks statistikk over antall lånte bøker kan si det. Merk at antall sider ikke svarer helt til antall sider i en bok. Det er ikke alltid at vår sidevisning viser til konkret sidetall i en bok. Videre er det slik at vi fram til juni ikke skilte på om brukerne bare var inne i metadataene, eller om de var inne i den faktiske boka.

Den geografiske oversikten viser fordelingen av bruken landet over. Vi ser at det også er en del bruk f. eks. i Sverige. Vi viser de 16 kommunene på topp i oversikten ut til høyre.

Videre her går vi nærmere inn på tallene. Hvor mange bøker er åpnet, hvor mange aviser, hvor mange tidsskrifter. Og hvor lang tid hver bruker har brukt. Der ser vi at det er kortest tid på bøker. Noe som nok er en indikasjon på at de fleste bruker bøkene til oppslag, ikke å lese dem fra perm til perm. Det er også interessant å se tittelutvalget. Det kan kanskje se rart ut at en bok som Rex Milligan ligger så høyt oppe, men det har en meget enkel forklaring. Det er den boka som ligger først i visningen av bøker. Så naturlig nok går mange inn på den bare for å sjekke hvordan det ser ut.

Aviser er som forventet den store vinneren. Her ser dere også tittellisten over de mest besøkte. Vi har ikke fått digitalisert like mange tidsskrifter enda, men også de er mye i bruk.

Til slutt har vi bruken av det pliktavleverte materialet en må søke om å få tilgang til. Vi har tallet på hvor mange som har sendt søknad til sitt bibliotek, og hvor mye som er lånt i hver kategori.

Det er et overveldende flertall av brukere som har logget seg direkte inn via Feide, mot de som har fått tilgang etter å ha sendt søknad.

Men utlånet fordeler seg litt annerledes. De brukerne som har sendt søknad for å få tilgang står for 43% av utlånet.