Bransjeprisen 2024 til Det flerspråklige bibliotek

Prisvinnere i alle kategorier, fra øverst til venstre: Ronja Svenning Berge, Cecilie Kirkaune Bodahl, Trond Bredesen, Oda Valle, Camilla Kuhn, Haile Bizen, Aina Basso, Helen Blind Brandsfjell, Ánne Márjá Guttorm Graven og Oddbjørn Hansen fra Det flerspråklige bibliotek. Foto: Leser søker bok

Nasjonalbibliotekets flerspråklige bibliotek ble onsdag tildelt Bransjeprisen 2024, da Leser søker bok delte ut Ordknappen på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Bransjeprisen deles ut til en aktør som har vist et ekstra engasjement for å gjøre bøker tilgjengelig for alle.

– Vi setter stor pris på denne utmerkelsen, sier seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket Irene Hole. – Vi er svært glade for at det viktige arbeidet Det flerspråklige bibliotek gjør med å gi barn og voksne tilgang til bøker på et språk de kjenner, blir lagt merke til.

Juryens begrunnelse:

Det flerspråklige bibliotek (DFB) har hatt nasjonalt ansvar for flerspråklig bibliotektilbud siden 1975. Fram til 2017 var DFB organisert under Deichman, men drives nå av Nasjonalbiblioteket. DFB er et støtteapparat for alle landets bibliotek, slik at de er i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet på en god måte. I løpet av årene har DFB bygget opp en imponerende samling bøker og en kompetanse som kommer hele samfunnet til gode.

Litteraturen har en iboende evne til å opplyse, skape innsikt og bygge empati og forståelse. Flerspråklighet er et gode – både for enkeltindivider og for samfunnet vi lever i. Gjennom tilbudet til DFB får enda flere lesere muligheten til å lære både seg selv og verden bedre å kjenne.

Barn i barnehagen får se og lese bøker på morsmålet samtidig som de lærer norsk. Skolebarn får økt innsikt om språk og muligheten til å styrke flerspråkligheten sin. Ungdommer får støtte til å videreutvikle og omfavne kunnskap om språk og kultur fra andre verdensdeler, og utvikle brobyggerpotensialet som ligger i en krysskulturell oppvekst. Voksne og eldre får muligheten til å bygge broer på tvers av landegrenser i en verden som blir stadig mer kompleks. DFB bidrar til tilhørighet, aksept og mangfold i praksis.

DFB har vist en imponerende evne til å utvikle seg i takt med behovene i samfunnet. Tilbud i forbindelse med morsmålsdagen, digitale løsninger som Verdensbiblioteket, vandreutstillinger, og stadige nyinnkjøp og utvikling av boksamlingen gjør DFB til en aktuell og kompetanserik samarbeidspartner, også for Leser søker bok.

DFB bidrar til å bringe verden inn i Norge, og gjør oss til et mer mangfoldig og opplyst samfunn. 

Det flerspråklige bibliotek tildeles Bransjeprisen 2024. 

Du kan lese om prisvinnerne i alle kategorier på nettsidene til Leser søker bok.