Biblioteksatsing mot barnefattigdom

Nasjonalbiblioteket lyser ut 10 millioner kroner til større satsinger i folkebibliotekene for å prøve ut nye metoder og tilnærmingsmåter for å gi flere barn og unge tilgang til bibliotektjenester og for å kunne delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Midlene er beregnet på folkebibliotek i storbyene(*), gjerne i samarbeid med skolebibliotek eller andre aktører som for eksempel, SFO, frivillige organisasjoner eller andre som kan motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Midlene kan for eksempel brukes til innkjøp av medier og utstyr til å sikre tilgang til dette i lavinntektsområder. Det kan også søkes om midler til gjennomføring av kampanjer og holdningsskapende arbeid, der målet er å gjøre det lettere for barn og unge å delta, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Søknadsfristen er 15.oktober.

Nasjonalbiblioteket vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden fra 500 000,- og opp til 2 millioner kroner.

Kvalifiserte søkere kan sende en e-post til bibliotekutvikling@nb.no for å få tilsendt elektronisk søknadsskjema.

* Byene som kan søke støtte er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar, Gjøvik