Bibliotekenes bokutlån

Morgenbladet trykker i dag et innlegg fra Nasjonalbiblioteket som korrigerer de tallene for utlån som ble brukt i avisen 3.november 2023.

Her publiserer vi innlegget i sin helhet. Vi har også lagt ved fil med tabeller som inneholder statistikkgrunnlaget og illustrerende graf.

I forrige ukes Morgenbladet henviser bokansvarlig Bernhard Ellefsen til folkebibliotek­statistikken i sitt innlegg om litteraturformidling. I innlegget skriver han følgende: «Ser vi utover Oslos kommunegrenser, har utlånet av bøker i norske bibliotek hatt en tilsvarende negativ utvikling som bok­salget. I 2012 ble det lånt ut 3,4 bøker per innbygger i Norge, i 2022 var det 2,15. Dette er også et enormt fall!» Det hadde det vært hvis tallene han brukte i innlegget, hadde vært sammenlignbare, men det er de ikke. Tallene for 2012 er inkludert fornyelser, mens tallene for 2022 er førstegangslån.

Nasjonalbiblioteket har samlet inn separate tall for fornyelser og førstegangslån i hele perioden 2012 til 2022: I 2012 var det 2,54 førstegangslån per innbygger, mens tallet hadde falt til 2,15 i 2022.

Det er også verdt å kommentere at i statistikken for 2022 var det flere store kommuner som på grunn av endringer i biblioteksystemene ikke kunne levere utlånsstatistikk. Korrigert for dette vil tallet for 2022 være om lag 2,21. Dette innebærer en nedgang på om lag 13 prosent i perioden.

Det er noe usikkerhet knyttet til tallene for utlån av e-bøker over tid, men økningen siden 2012 er uansett svært stor. For 2012 ble det registrert et utlån av e-bøker på 0,01 per innbygger, mens det tallet i 2022 var 0,17. Hvis vi inkluderer tallene for e-bøker, vil nedgangen i bokutlånet per innbygger være på om lag 6 prosent.

Utviklingen i utlån er ikke lik for alle typer bøker. I statistikken for trykte bøker skiller vi mellom skjønn- og faglitteratur for barn og voksne. Utlånet av faglitteratur for barn per barn (0-14 år per 1. januar) har gått opp med 2 prosent, for skjønnlitteratur for barn per barn har det gått opp med 16 prosent, mens det for fag- og skjønnlitteratur for voksne per voksen har gått ned med om lag 30 prosent.

Hvis vi tar med økningen i e-bokutlån, har det totale barnebokutlånet per barn gått opp med 16 prosent, og mens det for voksne har gått ned med 19.

Svein Arne Tinnesand
Avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket

Utlån av trykte bøker 2012-2022 fordelt på fagbøker for barn/ voksen, skjønnlitteratur per barn/voksen, samt totalt bokutlån. Tallene er korrigert for eventuell underrapportering.