Begreper innen film og TV er nå inkludert i Norsk tesaurus for sjanger og form

Norsk tesaurus for sjanger og form (ntsf) er nå utvidet med i overkant av 50 begreper innen film og TV. Termene finnes på bokmål, nynorsk og delvis på engelsk.  Begrepene er så langt som mulig mappet mot tilsvarende begreper i Library of Congress Genre From Thesaurus.

Redaksjonsgruppen for ntsf har i dette arbeidet vært utvidet med folk som jobber med film i Nasjonalbiblioteket og med tjenesten Mentor Film (tidligere FilmLex) i Bokbasen.

Film- og TV-begrepene er integrert i den generelle tesaurusen, men hvis du ønsker å se en samlet oversikt over begrepene, ligger de i hierarkiet under ‘Visuelle verk’:

 Tesaurusen vil etter hvert bli utvidet med begreper for lyd-, strømme- og nettjenester generelt.

Les mer om Norsk tesaurus for sjanger og form.