Kompetanseområder ved Nasjonalbiblioteket

I Nasjonalbibliotekets mandat står følgende:

«Nasjonalbiblioteket har spisskompetanse på konservering og bevaring av alle medietyper og informasjonsbærere. Dette gjelder også innenfor kunnskapsorganisering og utvikling og bruk av moderne digitale verktøy og tjenester på disse områdene. Gjennom satsningen på digitalisering har Nasjonalbiblioteket i tillegg over flere år utviklet spisskompetanse på massedigitalisering og digital langtidsbevaring. Nasjonalbiblioteket skal tilby kompetanse og tjenester til andre arkiv-, bibliotek-, og museums-institusjoner innenfor disse områdene. I tillegg har Nasjonalbiblioteket en særskilt ansvar for å tilby de samme institusjonene juridisk rådgivning innenfor opphavsrettfeltet. «

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om følgende:

Bibliotekutvikling
Nasjonalbiblioteket bidrar til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Avdeling for bibliotekutvikling arbeider med å utvikle dette området.
Kontakt: bibliotekutvikling@nb.no

Digital og analog bevaring
Nasjonalbiblioteket er et nasjonalt kompetansesenter innen digital og analog bevaring, konservering og restaurering av alle medietyper. For spørsmål knyttet til dette, kontakt NBs konservatorer.
Kontakt: FF-konservering@nb.no

Juridiske tjenester
Nasjonalbibliotekets jurister tilbyr gratis rådgivning innen opphavsrett, personvern og pliktavlevering samt annen relevant lovgivning til abm-institusjoner. Send e-post til, eller ring, hvis du har spørsmål du tror juristene kan svare på. Juristene holder også jevnlig foredrag og kurs.
Kontakt: juss@nb.no
Tlf. 810 013 00

Metadata og kunnskapsorganisering
Nasjonalbiblioteket setter nasjonale standarder for for produksjon av metadata for de media som er omfattet av pliktavleveringsloven. Dette gjelder også standarder for digitalt materiale.
Kontakt: metadata@nb.no