Kontakt oss

Sekretariat for bibliotekutvikling

Sekretariat for bibliotekutvikling

Generelle henvendelser til sekretariatet.
sbu@nb.no

Nettredaksjonen

Spørsmål og innspill til nettstedet bibliotekutvikling.no
bibliotekutvikling@nb.no

Svein Arne Tinnesand

Avdelingsdirektør
Leder for Sekretariat for bibliotekutvikling.
23 27 61 38 / 482 61 217
svein.arne.tinnesand(a)nb.no

Marit Vestlie

Seniorrådgiver
Prosjektleder for Verdensbiblioteket.
marit.vestlie(a)nb.no

Hilde Ljødal

Seniorrådgiver
Prosjekt- og utviklingsmidler Biblioteklederkonferansen Bibliotekloven Søknader om dispensasjon fra biblioteklovens § 5 Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur Styremedlem i fagrådet for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
23 27 62 59
hilde.ljodal@nb.no

Arne Gundersen

Seniorrådgiver
Prosjekt- og utviklingsmidler Kontakt- og dialogmøter Internasjonal kontakt
arne.gundersen(a)nb.no

JANNICKE WOLD RØD
Bibliotekstatistikk
Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023
Evaluering av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018

INGER STENERSEN
inger.stenersen(a)nb.no
Kurs, konferanser og informasjon.
Omvisninger til bibliotek.

ERLEND RA
erlend.ra(a)nb.no
Bibliotekstatistikk
Fengselsbibliotek

SISSEL RINGSTAD
sissel.ringstad(a)nb.no
Redaktør bibliotekutvikling.no

Øvrige kontaktpersoner

IRENE HOLE
irene.hole(a)nb.no
Leder for avdeling tjenesten Det flerspråklige bibliotek, katalogisering av monografier, m.m.

HILDE HØGÅS
hilde.hogas(a)nb.no
Leder for utvikling av tjenester som Nasjonalt lånekort og Bibsok.no, samt utvikling av kunnskapsorganisering.

JURIDISK VEILEDNING
juss(a)nb.no
Nasjonalbibliotekets jurister svarer på spørsmål om opphavsrett m.m.
juss@nb.no