Innlånstjenesten

For personlige brukere av Nasjonalbiblioteket:

Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket bestiller bøker og kopier fra andre bibliotek i inn- og utland for personlige brukere som ikke har et institusjonsbibliotek å henvende seg til. Finnes materialet på andre åpne bibliotek innen Oslo, må man selv oppsøke dette biblioteket. Nasjonalbiblioteket låner ikke inn materiale vi selv eier.

For norske bibliotek:

Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket låner inn materiale fra bibliotek i inn- og utland til norske bibliotek som ønsker hjelp til dette. Innen Norden gir vi lokaliseringshjelp. Utenfor Norden hjelper vi med fysiske innlån og kopier. Det gis også råd og veiledning om fjernlån.

Hvordan bestille

Personlige brukere bestiller via e-post, i Oria, pr. telefon eller ved personlig fremmøte hos Veiledningen i 2. etasje.
Norske bibliotek sender bestillinger på eget skjema, i Alma/Oria, via e-post eller telefon.
Leveringstiden for innlånt materiale vil variere fra ett døgn til to måneder, avhengig av leverandør.

Lånetid

Normalt er utlånstiden en måned, men varierer med eiers bestemmelser. Lån utenfor Norden fornyes i utgangspunktet ikke. Lån fra bibliotek utenfor Norden er alltid til bruk på det lokale bibliotekets lesesal.

Priser

•Lokalisering til og lån fra nordiske bibliotek: Gratis
•Lån fra bibliotek utenfor Norden: 100 kr
•Kopier er gratis
•Varierende priser ved kjøp av kopier, bøker, doktorgradsavhandlinger etc.

Tillegg for hastesaker: 70 kr