Innlånstjenesten

Nasjonalbibliotekets Innlånstjeneste sommeren 2024

Innlånstjenesten vil på grunn av ferieavvikling ha stengt, eller redusert tilbud i løpet av sommeren.

Uke 29: Sommerstengt

I denne perioden vil ingen nye bestillinger bli effektuert.

Ukene 28- 32: Redusert bemanning

I denne perioden vil ingen nye bestillinger fra bibliotek bli effektuert.

For bibliotek: Bestill gjerne på nytt etter 9. august 2023.

Spørsmål kan rettes til Nasjonalbibliotekets veiledningstjeneste.

Innlånstjenesten i Nasjonalbiblioteket bestiller lån fra andre land, og gir råd og veiledning til bibliotek om innlån.

 • Innad i Norden hjelper vi til å lokalisere materialet, og bibliotekene bestiller selv.
 • Fra bibliotek utenfor Norden bestiller vi lån, og skaffer artikkelkopier.

Før biblioteket sender en innlånsbestilling, kan dere gå gjennom denne sjekklisten :

1. Sjekk bestanden i eget bibliotek, og se om dere har tilgang til elektroniske ressurser.

2.  Bruk andre norske samkataloger for å utelukke at boka/tidsskriftet finnes i Norge:

Dersom tidsskriftet finnes digitalt et sted i Norge, send en fjernlånsforespørsel om kopi. Dette går utenom Innlånstjenesten.

3. Sjekk resten av Norden:

Hvis ikke materialet er lokalisert innen de nordiske land kan du sende en henvendelse til oss på en av disse måtene:

Priser og betingelser ved lånet

 • Lån fra bibliotek utenfor Norden: 100 kr
 • Kopier er gratis
 • Varierende priser ved kjøp av kopier, bøker, doktorgradsavhandlinger etc.
 • Tillegg for hastesaker: 70 kr
 • Bestillende bibliotek må stå for returkostnadene av innlånt materiale til Innlånstjenesten.
 • Bestillende bibliotek bør undersøke pris på kjøp av tittel opp mot porto-, og innlånskostnader. 
 • Lån fornyes i utgangspunktet ikke.
 • Lånet må benyttes i biblioteket, og er ikke til hjemlån for bibliotekets sluttbruker.
 • Det er eierbiblioteket som bestemmer hvor lang lånetiden er. 


Alt innlånt materiale som formidles av Innlånstjenesten skal returneres til:

Innlånstjenesten
Nasjonalbiblioteket
Innlånstjenesten
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo