Innlånstjenesten

Nasjonalbibliotekets Innlånstjeneste sommeren 2023

Innlånstjenesten vil på grunn av ferieavvikling ha stengt, eller redusert tilbud i løpet av sommeren.

Uke 27 – 30 (03.-30.07) Sommerstengt

I denne perioden vil ingen nye bestillinger bli effektuert.

Uke 31 – 32 (31.07-13.08) Redusert bemanning

I denne perioden vil ingen nye bestillinger fra bibliotek bli effektuert.

For bibliotek: Bestill gjerne på nytt etter 13. august 2023.

Spørsmål kan rettes til Nasjonalbibliotekets veiledningstjeneste.

Innlånstjenesten i Nasjonalbiblioteket bestiller lån fra andre land, og gir råd og veiledning til bibliotek om innlån.

  • Innad i Norden hjelper vi til å lokalisere materialet, og bibliotekene bestiller selv.
  • Fra bibliotek utenfor Norden bestiller vi lån, og skaffer artikkelkopier.

Før biblioteket sender en innlånsbestilling, kan dere gå gjennom denne sjekklisten :

1. Sjekk bestanden i eget bibliotek, og se om dere har tilgang til elektroniske ressurser.

2.  Bruk andre norske samkataloger for å utelukke at boka/tidsskriftet finnes i Norge:

3. Sjekk resten av Norden:

Hvis ikke materialet er lokalisert innen de nordiske land kan du sende en henvendelse til oss på en av disse måtene:

Priser og betingelser ved lånet

Priser:

• Lån fra bibliotek utenfor Norden: 100 kr
• Kopier er gratis
• Varierende priser ved kjøp av kopier, bøker, doktorgradsavhandlinger etc.
• Tillegg for hastesaker: 70 kr

Bestillende bibliotek må stå for returkostnadene av innlånt materiale til Innlånstjenesten.

Bestillende bibliotek bør undersøke pris på kjøp av tittel opp mot porto-, og innlånskostnader. 

Lån fornyes i utgangspunktet ikke.

Lånet må benyttes i biblioteket, og er ikke til hjemlån for bibliotekets sluttbruker.

Det er eierbiblioteket som bestemmer hvor lang lånetiden er. Alt innlånt materiale som formidles av Innlånstjenesten skal returneres til Innlånstjenesten:
Nasjonalbiblioteket
Innlånstjenesten
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo