Digitalt fjernlån

Åndsverkslovens forskrifter gir mulighet for digitalt fjernlån til bibliotek. Dette gjelder publikasjoner som allerede er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, og som ikke ligger åpent tilgjengelig.

Bibliotek som ønsker å benytte seg av denne tjenesten kan sende bestilling per epost med kopi av den aktuelle posten fra Ask/Oria eller Nasjonalbibliotekets søketjeneste

Levering skjer at filen lastes opp på en server, og biblioteket mottar e-post med påloggingsinformasjon. Filene kan kun gjøres tilgjengelig på dataterminal i bibliotekene. Biblioteket er pliktig til å sørge for at det digitale eksemplaret ikke videreformidles til låneren på e-post, minnepinne eller annen måte, og å forhindre at lånerne selv tar en digital kopi. Biblioteket må slette den digitale fila når låners bruk opphører.