Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner (på engelsk: Norwegian Authority File: Persons and Corporate Bodies) inneholder autoriserte opplysninger om personer, konferanser og korporasjoner (navngitt gruppe personer eller organisasjoner som kan handle som en enhet). Hensikten er å sikre korrekte data og konsistent bruk ved registrering av metadata, i praksis at navn skrives likt hver gang og at likelydende navn kan skilles fra hverandre.

Følgende opplysninger kan være registrert om hver personautoritet: Navn, leveår, kjønn, yrke/arbeidsfelt og tilknytning til land, unik identifikator i form av en Handle, ID-er fra ISNIVIAF  og ORCID, henvisninger, utfyllende opplysninger, kvalitetsnivå og kilde.

Følgende opplysninger kan være registrert om hver korporasjonsautoritet: Navn, unik identifikator i form av en Handle, ID fra VIAF, virkeår, henvisninger, utfyllende opplysninger, kvalitetsnivå og kilde.

Følgende opplysninger kan være registrert om hver konferanseautoritet: Navn, unik identifikator i form av en Handle, ID fra VIAF, sted, dato, nummer, henvisninger, utfyllende opplysninger, kvalitetsnivå og kilde.

Kvalitetsnivå er definert slik:

  • kat1: Autoritetsposten er ufullstendig registrert eller har av andre grunner usikker kvalitet
  • kat2: Autoritetsposten er fullstendig registrert, men ikke kontrollert av Nasjonalbiblioteket
  • kat3: Autoritetsposten er kvalitetssikret av Nasjonalbiblioteket eller en tredjepart som Nasjonalbiblioteket har gitt ansvaret til

Se mer detaljert beskrivelse av dataelementene i søkegrensesnittet.

Dataelementene er strukturert i MARC 21 Format for Authority Data

Ansvaret for innholdet i registeret er delt. Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til pliktavlevert materiale og annet materiale i Nasjonalbibliotekets samling. Bokbasen (2017 – november 2020) og Biblioteksentralen registrerer (fra november 2020) autoriteter på vegne av Nasjonalbiblioteket som en del av leveransen av metadata til folke- og skolebibliotek. Autoritets-ID-en fra autoritetsregisteret som er inkludert i metadataposter gir grunnlag for framtidige fellestjenester basert på autoritetsregisteret. Det er derfor svært viktig at de ikke slettes i bibliotekenes kataloger. 

Bibliotekene i BIBSYS-konsortiet er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til deres samlinger.  Bokbasen bruker også autoriteter fra Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner i sin produksjon av bibliografiske poster. NRK bidrar med autoriteter for musikkutgivelser. Registeret kan bli utvidet med autoriteter fra flere kilder. 

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner er tatt høyde for i Nasjonalbibliotekets personvernerklæring