Vokabularer

Under finnes informasjon om vokabularer og kodelister som brukes i metadata. Det er hovedsaklig vokabularer forvaltet av Nasjonalbiblioteket som er inkludert, samt noen få eksterne som forvaltes av organer utenfor biblioteksektoren.

Målgrupper
To korte lister over målgrupper som kan knyttes til dokumenter: (i) Aldersbaserte målgrupper for barne- og ungdomslitteratur (ii) Spesielle målgrupper uavhengig av alder
Marc-kode: nortarget
Målgrupper

Aldersgrenser for film
Medietilsynets aldersgrenser for film
Marc-kode: nma
Aldersgrenser for film

Aldersgrenser for dataspill
System for aldersmerking av dataspill, forvaltet av Pan European Game Information (PEGI).
Marc-kode: pegi
Aldersmerking av dataspill

Nasjonalbibliotekets emne- og sjangervokabular
Termer for emner og sjangre brukt i forfatter- og spesialbibliografier (p.t. 1814-bibliografien, bibliografiene over Bjørnson, Collett, Hamsun, Solstad og Prøysen, samt bibliografiene Norsk-amerikansk samling, Norske tidsskrifter 1700-1820 og Norske bøker 1519-1850).
Marc-kode: norvok
Emner
Sjanger / form

Emneord for Ibsen-bibliografien
Termer for emner og sjangre brukt i Ibsen-bibliografien.
Marc-kode: ibsen
Emneord
Sjangre

Emneord for Norsk barnebokinstitutt (NBI)
NBIs emneordsliste for faglitteratur (om barnelitteratur)
Marc-kode: nbiemnfag
Emneord

Emneord for Samisk bibliografi
Termer for emner og sjangre brukt i Samisk bibliografi.
Marc-kode: samisk
Emneord
Sjangre

Emneord for Norart-bibliografien
Termer for emner brukt i bibliografien Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart).
Marc-kode: norart
Emneord

Nasjonalt autoritetsregister for personer og korporasjoner
Personer og korporasjoner som er bidragsytere til eller omtalt i materiale forvaltet av norske bibliotek. Pr 2018: Hovedsaklig begrenset til bestanden i BIBSYS-konsortiet.
Nasjonalbibliotekets autoritetsregister for personer og korporasjoner er en delmengde av dette, og består av autoriteter som er knyttet til publikasjoner og arkivmateriale i Nasjonalbibliotekets samling. Nasjonalbibliotekets autoriteter kan høstes ved denne OAI-spørringen (+ resumptionToken)
Marc-kode: bare
REST-basert API (OAI eller SRU)

Norske bokbindstermer
Bokbinds-termer
Alfabetisk ordliste over norske bokbindstermer, med definisjon, engelsk term, merknader og kildehenvisninger.
Metode for bindbeskrivelse
Systematisk ordliste over norske bokbindstermer, til bruk som metode for beskrivelse av bokbind.
Enkel bind-beskrivelse
Eksempler på og anbefalinger om enkle bindbeskrivelser i bibliotekskataloger er beskrevet i eget dokument.

Verkstyper
Typologi for verk. Hver type er spesifisert ved URI, betegnelse, definisjon og omfang – på norsk og engelsk.
Verkstyper

RDA Registry
Offisiell norsk oversettelse av vokabularer til bruk sammen med RDA Toolkit.
RDA Registry