Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner (på engelsk: Norwegian Authority File: Persons and Corporate Bodies) inneholder autoriserte opplysninger om personer, konferanser og korporasjoner (navngitt gruppe personer eller organisasjoner som kan handle som en enhet). Hensikten er å sikre korrekte data og konsistent bruk ved registrering av metadata, i praksis at navn skrives likt hver gang og at likelydende navn kan skilles fra hverandre.

Følgende opplysninger kan være registrert om hver personautoritet: Navn, leveår, kjønn, yrke/arbeidsfelt og tilknytning til land, unik identifikator i form av en Handle, ID-er fra ISNIVIAF  og ORCID, henvisninger, utfyllende opplysninger, kvalitetsnivå og kilde.

Følgende opplysninger kan være registrert om hver korporasjonsautoritet: Navn, unik identifikator i form av en Handle, ID fra VIAF, virkeår, henvisninger, utfyllende opplysninger, kvalitetsnivå og kilde.

Følgende opplysninger kan være registrert om hver konferanseautoritet: Navn, unik identifikator i form av en Handle, ID fra VIAF, sted, dato, nummer, henvisninger, utfyllende opplysninger, kvalitetsnivå og kilde.

Kvalitetsnivå er definert slik:

  • kat1: Autoritetsposten er ufullstendig registrert eller har av andre grunner usikker kvalitet
  • kat2: Autoritetsposten er fullstendig registrert, men ikke kontrollert av Nasjonalbiblioteket
  • kat3: Autoritetsposten er kvalitetssikret av Nasjonalbiblioteket eller en tredjepart som Nasjonalbiblioteket har gitt ansvaret til

Se mer detaljert beskrivelse av dataelementene i søkegrensesnittet.

Dataelementene er strukturert i MARC 21 Format for Authority Data

Ansvaret for innholdet i registeret er delt. Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til pliktavlevert materiale og annet materiale i Nasjonalbibliotekets samling. Bibliotekene i BIBSYS-konsortiet er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til deres samlinger.  Registeret inneholder også autoriteter fra Biblioteksentralen og Bokbasen. Biblioteksentralen registrerer (fra 1. november 2020) løpende autoriteter på vegne av Nasjonalbiblioteket som en del av leveransen av metadata til folke- og skolebibliotek. 

Autoritets-ID-en fra autoritetsregisteret er inkludert i metadata som leveres  av Nasjonalbiblioteket/Biblioteksentralen.  Disse autoritets-ID-ene gir grunnlag for framtidige fellestjenester basert på autoritetsregisteret. Det er derfor svært viktig at de ikke slettes i bibliotekenes kataloger.

Bokbasen bruker også autoriteter fra Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner i sin produksjon av bibliografiske poster. Registeret kan bli utvidet med autoriteter fra flere kilder.

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner er tatt høyde for i Nasjonalbibliotekets personvernerklæring.