Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner inneholder autoriserte opplysninger om personer, konferanser og korporasjoner (navngitt gruppe personer eller organisasjoner som kan handle som en enhet). Hensikten er å sikre korrekte data og konsistent bruk ved registrering av metadata, i praksis at navn skrives likt hver gang og at likelydende navn kan skilles fra hverandre.

Følgende opplysninger kan være registrert om hver autoritet (person/korporasjon): Navn, leveår, kjønn, yrke/arbeidsfelt og tilknytning til land for personer, unik identifikator i form av en Handle, ID-er fra ISNIVIAF  og ORCID, henvisninger, ev. utfyllende opplysninger, kvalitetsnivå og kilde. Ikke alle felt vises i søkegrensesnittet. Dataelementene er strukturert i MARC 21 Format for Authority DataFelles autoritetsregister er tatt høyde for i Nasjonalbibliotekets personvernerklæring.

Ansvaret for innholdet i registeret er delt. Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til pliktavlevert materiale og annet materiale i Nasjonalbibliotekets samling. Bibliotekene i BIBSYS-konsortiet er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til deres samlinger.  Registeret inneholder også autoriteter fra Biblioteksentralen og Bokbasen. Bokbasen registrerer autoriteter på vegne av Nasjonalbiblioteket som en del av leveransen av metadata til folke- og skolebibliotek.  Registeret kan bli utvidet med autoriteter fra flere kilder.

Autoritets-ID-en fra autoritetsregisteret er inkludert i bibliografiske data som leveres  av Nasjonalbiblioteket/Bokbasen.  Biblioteksentralen vil etter hvert gjøre det samme. Disse autoritets-ID-ene gir grunnlag for framtidige fellestjenester basert på autoritetsregisteret. Det er derfor svært viktig at de ikke slettes i bibliotekenes kataloger.

Maskinleselig tilgang

Det tilbys tilgang via API-er til autoritetsregisteret her: https://authority.bibsys.no/authority/

Lesing er fritt for alle, men oppdatering, registrering og eventuelt sletting krever en API-nøkkel som tildeles av Nasjonalbiblioteket eller Unit, avd. BIBSYS. Det er også tilgjengelig et API som gjør det mulig å registrere en egen ID på autoritetspostene slik at det kan opprettes et koblingspunkt mot egen katalog. Dette krever API-nøkkel med registrering av ID på eksternt system.

Autoritetsregisteret er også tilgjengelig via et testmiljø for uttesting av integrasjoner. Tilgang til andre operasjoner enn lesing krever også en API-nøkkel på testmiljøet. Testmiljøet er tilgjengelig her.

Alle datasettene er tillegg søkbare via SRU og nedlastbare som datasett via OAI-PMH. Følgende datasett fra Felles autoritetsregister er tilgjengelig:

  • bibsys_authorities – kat1, kat2 og kat3
  • kat1_authorities – kat1
  • kat2_authorities – kat2
  • national_authorities – kat3
  • kat2_kat3_authorities – kat2 og kat3
  • deleted_authorities – Slettede autoriteter

Kontakt

Unit, avd. BIBSYS: support@bibsys.no

Nasjonalbiblioteket: Hilde Høgås