Medlemmer

Ingebjørg Rype (leder)
Tilvekst og kunnskapsorganisering – Utvikling
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
ingebjorg.rype@nb.no

Anders Meyn Jensen (sekretær)
Tilvekst og kunnskapsorganisering- Kunnskapsorganisering monografier –
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
anders.jensen@nb.no

Guro Bø
Deichman bibliotek
Anne-Cath Vestlys plass 1,
0150 Oslo
guro.boe@deichman.no
Funksjonstid: 31. desember 2024

Marit Kristine Ådland
OsloMet, Institutt for Arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
Postboks 4 St. Olavs plass
tlf. 22 45 26 77
marit-kristine.adland@hioa.no
Funksjonstid: 31. desember 2024

Asbjørn Risan
Sikt,
Abelsgate 5, 7491 Trondheim
tlf: 91897938
asbjorn.risan@sikt.no
Funksjonstid: 31. desember 2024

Liv Bryn
Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad 0602 OSLO
90500290
liv.bryn@bibsent.no
Funksjonstid: til 31. juli 2024

Rine Gjerken
Bokbasen, Grensen 12
0159 Oslo
tlf. 97 50 81 45
Rine@bokbasen.no
Funksjonstid: 31. desember 2024

Vibeke Stockinger Lundetræ
Universitetsbiblioteket i Oslo
Avdeling for Samlinger og digitale tjenester
Postboks 1085 Blindern
0317 Oslo
epost: v.s.lundetra@ub.uio.no
Funksjonstid: 31. desember 2024