Endringer i Dewey omkring klimaendringer, befolkningsbevegelser og kjønnsforståelse

Det 144. møtet i DDC Editorial Policy Committee (EPC) ble avholdt i juli 2023. Den norske Webdewey-redaksjonen i Nasjonalbiblioteket har nå oversatt og publisert de fleste av de foreslåtte og godkjente oppdateringene. De vil imidlertid vente med oppdateringene av geografisk underinndeling av Pakistan og landene i Sentral-Asia.

De viktigste oppdateringene er innenfor klimaendringer, befolkningsbevegelser og internasjonal migrasjon og kolonisering, forfølgelser i generell kirkehistorie, kjønnsdysfori, transvestisme, cross-dressing og drag, autismespekterforstyrrelse / ADHD, samt hjemmepleie av funksjonshemmede og syke utført av familie og venner.

Utdypende informasjon om oppdateringene og bakgrunnen for disse finner du på The Dewey Blog

Les mer og se hovedtrekk for endringene i Dewey her