Korona – informasjon til bibliotekene

Her finner du informasjon om tiltak fra Nasjonalbiblioteket knyttet til koronasituasjonen. Vi oppdaterer denne siden om det kommer ny informasjon.
Når det gjelder spørsmål om helsemessige konsekvenser av koronaviruset, må bibliotekene forholde seg til retningslinjer fra helsemyndighetene.