Bergen offentlige bibliotek

Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek. Nåværende institusjon ble opprettet i 1872, men bygger på eldre bibliotektradisjoner i byen. Bergen Offentlige Bibliotek har i dag ni filialer rundt om i bydelene, driver bibliotektjeneste i Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. 

Adresse: Strømgaten 6, 5015 Bergen

Åpnet: 1917

Telefonnummer: 55 56 85 00