17
apr

NLB lanserer nytt navn og nytt kurs

Onsdag 17. april 2024, at 15:00 – 15:45
Quality Hotel Maritim

Arrangør: Avdeling for tilrettelagt litteratur, Nasjonalbiblioteket

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) pre-lanserer sitt nye navn og nye utseende på Bibliotekmøtet i Haugesund. Du som jobber i bibliotek, får vite navnet og se fornyelsen før alle andre!

Du får også høre om et nytt kurs om tilrettelagt litteratur, laget spesielt til deg som jobber i folkebibliotek. Kurset gir en innføring i tilrettelagt litteratur og skal gjøre bibliotekansatte bedre rustet til å møte og veilede lånere med nedsatt syn, dysleksi eller andre lesevansker.

Velkommen til 45 minutter med tilrettelagt litteratur i nye klær!

Foredragsholdere: Spesialbibliotekar Therese Solbjørg og kommunikasjonsrådgiver Kristin Fagerlid, avdeling for tilrettelagt litteratur, Nasjonalbiblioteket.

Det blir lett servering.

Hotel Maritim Haugesund, møterom Utsira.