7
mai

KS inviterer til digitalt møte om KIs muligheter og utfordringer på kulturfeltet

Tirsdag 7. mai 2024, at 13:00 – 14:00
KIs muligheter og utfordringer på kulturfeltet

Arrangør: KS

Kunstig intelligens har lenge vært en del av livene våre, kanskje uten at vi har tenkt så mye på hvor og hvordan. Utviklingen av KI går imidlertid raskt, og den gir både muligheter og utfordringer.

Hvordan forholder vi oss til dette i kommunesektorens arbeid på kulturfeltet? KS inviterer til et digitalt møte om temaet.

Maria Jongers, seniorrådgiver i KUD, vil si noe om hvordan KUD jobber med tematikken, og hvilke muligheter og problemstillinger de ser. Tristan Rolstad, fagsjef digitalisering fra KS, vil deretter orientere om KS sitt arbeide på dette feltet, og litt om relevansen for kulturfeltet.

Til sist åpnes det for felles refleksjon og eventuelt spørsmål rundt disse temaene.

  • Hvordan kan KI være en ressurs på kulturfeltet?
  • Kan KI avlaste oss med administrative oppgaver?
  • Vil KI-generert kunst true kunstneryrket?
  • I hvilken grad kan KI bruke kunnskap og åndsverk som er skapt av andre, hvilke rettigheter gjelder da?
  • Kan KI gi oss nye muligheter innen formidling av kunst og kultur?
  • Hvilken kompetanse trenger vi for å forholde oss til utviklingen av KI?
  • Hvilke etiske problemstillinger står vi ovenfor med utviklingen av KI?
  • Hvordan kan utviklingen av KI påvirke maktstrukturene i samfunnet, og angår dette også kulturfeltet?

Arrangementets nettside