Garden Farmen ved Hamar i juni 1955 i forbindelse med Folkemuseets storgardsundersøkelser. Fra Dagbladets negativarkiv ved Norsk Folkemuseum (cc-by-nc-nd).
12
jun

Folkeforskning og folkelig forskning i kultursektoren 

Onsdag 12. juni 2024, at 09:15 – 15:45
Nasjonalbiblioteket
Gratis
Du trenger ikke billett til fagseminaret

«Folkeforskning» – Citizen Science – er et begrep som for tiden summer i korridorer og kontorer i mange forsknings- og kulturinstitusjoner. Det er et positivt begrep. Et framtidsrettet begrep. Et begrep som klinger av demokratisering, involvering og folkeliggjøring. Men hva innebærer folkeforskning egentlig – teoretisk og praktisk? Hva er virkelig nytt, og hva er «new wrapping»? 

I dette seminaret tar vi sikte på å kaste lys over folkeforskningens landskap i norsk og skandinavisk kontekst. Vi skal prøve sortere ut noen av tankene, argumentene og premissene som ligger bak konseptet folkeforskning. Vi skal også løfte fram og fortelle om konkrete prosjekter som kan eksemplifisere eller representere folkeforskning. Hvordan skapes, vedlikeholdes og gjennomføres et Citizen Science-prosjekt? Hvilke erfaringer kan vi trekke veksler på hos hverandre? Hva er suksessfaktorene på dette feltet? Hvordan kan vi skape og opprettholde folkelig engasjement? Og hvordan tar vi vare på resultatene – også fra prosjekter som ikke helt lykkes? 

Program

9.15-11.45:
Forskningsstatus for folkeforskning som metode og fenomen – belyst gjennom eksempler fra Norden  

Velkommen til Nasjonalbiblioteket 
Marthe Hommerstad, seksjonsleder ved Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket. 

Introduksjon til sesjonen   
Ola Alsvik, forskningsbibliotekar ved Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket.  

Medborgarforskningens nya angelägenheter?: affekter och politisk ontologi 
Dick Kasperowski, professor ved Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori, Gøteborgs universitet og prosjektleder for ARCs-prosjektet på Medborgarforskning.se 

Om det danske Citizen Science-landskapet 
Gitte Kragh, økolog og forsker ved Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet og for Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (NORDECO), med PhD i frivillig arbeid innen miljøvern.  

Kollektiv historieskriving i Lokalhistoriewiki: kunnskap, teknologi og tilknytning  
Dagny Stuedahl, etnolog og professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslomet – storbyuniversitetet og ved Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin.   

11.45-12.30: Lunsj 

12.30-14.00:  
Erfaringer med folkeforskning innenfor historie og kulturvern  

Introduksjon til sesjonen  
Marianne Wiig, koordinator for Lokalhistoriewiki, Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.  

Folkeforskningens fotsoldater – hva motiverer grasrota til å delta? 
Håkon Larsen, sosiolog og professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet og Erik Henningsen, sosialantropolog og forskningssjef ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet – storbyuniversitetet.  

Folkeforskingsprosjektet Hetland, Madla og Riska – Akademia og lokallag i felles arbeid 
Nils Olav Østrem, professor i historie ved Universitetet i Stavanger og leder prosjektet “Bygdebok for Hetland og Madla”.

Folkeforskning mellom maskiner og hoder  
Lars Holden, forskningsdirektør ved Norsk Regnesentral og prosjektleder for Historisk befolkningsregister.  

14.00-15.30:  
Erfaringer med folkeforskning innenfor andre sektorer 

Introduksjon til sesjonen  
Chris Nyborg, seniorrådgiver ved Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket.  

Å gjøre historien tilgjengelig for alle – samarbeid om innsamling, tilgjengeliggjøring og formidling av kulturarven vår  
Line Myrvoll, leder for organisasjonen Slekt og Data, som har erfaring med folkeforskningsprosjekter.

Folkeforskning i vassdragsforskningen  
Line Barkved, seniorforsker ved NIVA og en av nøkkelforskerne i prosjektet AMBER, som bruker folkeforskning for å samle inn viktig informasjon om landets elver og bekker. 

Å feire bursdag sammen: folkeforskning i et museumsarkiv fra 1946 til i fjor  
Ida Tolgensbakk, kulturhistoriker og førstekonservator ved Norsk folkemuseum.  

Gleder og utfordringer ved samskaping. Erfaringer fra Kulturminneåret 2009 og Kultur- og naturreise  
Sidsel Hindal, prosjektkoordinator ved NVE. Har erfaring med folkeforskningsprosjekter både fra NVE, fra Kulturrådet og fra Kulturvernforbundet.  

15.30-15.45:
Spørsmål, diskusjon og oppsummering