Digitalt påfyll- Utvidet nasjonal bibliotekstrategi

Avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand gir en orientering om revideringen og hva utvidelsen av bibliotekstrategien vil bety for bibliotekene.

Den utvidede strategien ble lagt fram av Kultur- og likestillingsdepartementet den 29.09.23. Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand vil fortelle hva revideringen og utvidelsen av bibliotekstrategien vil bety for bibliotekene.

Regjeringen signaliserte i statsbudsjettet for 2023 at Nasjonal bibliotekstrategi skulle revideres. I desember mottok Nasjonalbiblioteket oppdragsbrev fra departementet. Der skriver Kultur- og likestillingsdepartementet blant annet at revisjonen innebærer at Nasjonalbiblioteket går gjennom eksisterende tiltak for å eventuelt oppdatere disse. Nasjonalbiblioteket får også i oppdrag å utarbeide nye tiltak til strategien.

Hensikten med de nye tiltakene er å gjøre litteraturen mer tilgjengelig for folk i hele landet. De nye tiltakene vil komme i tillegg til tiltak som allerede ligger i bibliotekstrategien i dag.

Videoen er et opptak fra 12.10.2023

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Annenhver uke kan du få et digitalt foredrag om aktuelle bibliotekspørsmål. Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet, og står fortsatt som redaktør for tilbudet, og tar imot ønsker og innspill om innhold.