Språkkafé

Praktisk informasjon om hvordan starte en språkkafè, og tips til hva dere kan snakke om, og hvordan samtalene kan bygges opp

Publisert 2021

Det flerspråklige bibliotek har samlet noen ressurser som kan være til super hjelp i arbeidet med å starte og drive en språkkafé.

  • Praktisk informasjon rundt det å starte opp en språkkafe,
  • Inspirasjon til innhold å snakke om på møtene
  • Informasjonsmateriell og brosjyrer
  • Tips til bokpakker som kan lånes

Det finnes ingen mal for hva eller hvordan en språkkafé skal være, men det er noen elementer knyttet til utforming, tematikk og metode som bør være tilstede. Slik kan deltagere på språkkaféen få grunnleggende språktrening, ha stimulerende samtaler og ikke minst få utviklet det emosjonelle språket på norsk.