Studietilbud i emnet «Bibliotek og formidling» ved UiT

Universitet i Tromsø tilbyr et emne på 10 studiepoeng i Bibliotek og formidling.

Alle som har generell studiekompetanse kan søke og ta emnet som enkeltemne. Emnet er obligatorisk på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap.

Emnet er riktignok ikke nettbasert, men de legger til rette for studenter som ikke kan delta i campusundervisningen.

Fra og med høsten 24 vil studiet også forandre eksamensformen fra muntlig eksamen til mappevurdering. Dette vil gjøre det enklere å gjennomføre emnet ved å gjøre en god innsats med arbeidskravene.

Innhold

Emnet gir en oversikt over forskjellige mediers utvikling og posisjon innenfor biblioteket i et historisk perspektiv og med vekt på dagens situasjon.

Du får et overblikk over bok- og lesehistorie og kunnskap om hvordan ulike medier kan formidles til ulike brukergrupper ved hjelp av forskjellige formidlingsformer (muntlig, skriftlig og digital). Du får også kunnskap om diskusjoner rundt aktuelle spørsmål, som for eksempel spørsmål om hvilke tjenester et folkebibliotek kan og skal tilby, og konsekvensene av COVID-nedstengingen.

Emnet handler først og fremst om praktisk formidling i folkebiblioteket, men formidlingsformene er også aktuelle for andre typer bibliotek og andre institusjoner som arkiv og museum.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over 13 uker.

Søknadsfrist

Enkeltemner i høstsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 20. juli til 11.august. 

Enkeltemner i vårsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 1. november til 1. desember.

Kostnader?

Les mer og søk via UiT sine nettsider