Skolebibliotekkunnskap 1

Ønsker du å bli skolebibliotekar? Trenger du mer kunnskap for å gjøre jobben som skolebibliotekar? Vil du studere over nett, slik at du kan bo hjemme og studere ved siden av jobb?

Et nettbasert deltidsstudium som går over ett år og med to frivillige samlinger i Kristiansand

Innhold

Skolebibliotekkunnskap 1 gir en innføring i forskjellige tema som er viktige med tanke på arbeidet som skolebibliotekar. Du lærer blant annet om litteratur, om katalogisering og klassifisering, og om pedagogisk bruk av skolebiblioteket. Skolebibliotekkunnskap 1 er et selvstendig studium, som samtidig kan utgjøre første del av bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap.

  • Du får innføring i informasjonskompetanse og pedagogisk bruk av skolebiblioteket knyttet til elevaktive arbeidsmåter.
  • Du tilegner deg grunnleggende kunnskaper om kunnskapsorganisering, administrering og drift av skolebibliotek.
  • Du får innsikt i nyere barne- og ungdomslitteratur og barn og unges bruk av ulike medier. 

Les mer på nettsidene til Universitetet i Agder

Søknadsfrist 15. april

Studiet kan kombineres med skolebibliotekkunnskap 2, som omfatter barne- og ungdomslitteratur, og skolebibliotekkunnskap 3, der informasjonskompetanse er et hovedemne. Til sammen utgjør de tre enhetene fordypningsdelen i bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap.  

Studiet egner seg særlig godt som videreutdanning for lærere. Det retter seg mest inn mot grunnskolen, men kan også tas av lærere i videregående skole. Ellers kan studiet inngå i flere bachelorprogram på UiA.