Bibliotekenes forankring i lovverket

Folkebibliotek og fylkesbibliotek

Skolebibliotek

Fengselsbibliotek, flerspråklig bibliotek og sykehusbibliotek

Universitets- og høgskolebibliotek

Bibliotek for synshemmede


Nasjonalbiblioteket