Hva skal vi gjøre framover

  • Jobbe videre med de sju satsingsområdene for utvikling av kurs og praksisfellesskap.​
  • Skrive søknad om støtte til fase 2 av prosjektet, med spissing av prosjektets virksomhet – blant annet slik at de nye kompetansetilbudene innen formidling når ut til folkebibliotekene, og kan tas i bruk for å styrke mangfoldet av formidlingsoppgaver.
  • Etablere Kompetansebanken sammen med Nasjonalbiblioteket, og komme i gang med registrering av kurs og ressurser. Hensikten er å gi oversikt over hvilke kurs og kompetanseopplegg som er utviklet, og som kan tas som e-kurs eller settes opp av fylkesbibliotek rundt i hele landet.
  • Forberede rekruttering av nye studenter til nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek» ved Oslo Met. Det blir videre utvikling og oppstart med nytt kull på nyåret 2023.