Hva skal vi gjøre framover

  • Gjennomføre spørreundersøkelse om bibliotekansattes kompetansebehov
  • Etablere kursbanken hos bibliotekutvikling.no, og komme i gang med registrering av kurs. Hensikten er å gi oversikt over hvilke kurs og kompetanseopplegg som er utviklet, og kan tas som e-kurs eller settes opp av fylkesbibliotek i hele landet.
  • Følge opp avtale med Oslo Met om studietilbud innen aktiv formidling i folkebibliotek. Målet er å kunne tilby et studium på 20 studiepoeng fra nyåret 2022.
  • Etablere 7 satsingsområder for utvikling av kurs og praksisfellesskap. Videoformidling av kulturfondbøker og formidling av dataspill er først i løypa.
  • Biblioteket som kunnskapsaktør – lære av prosjektet i Troms og Finnmark.
  • Hente inspirasjon fra andre nordiske land.
  • Lage plan for kurs og kompetanseopplegg som skal gjennomføres og finansieres i prosjektperioden.