Hva skal vi gjøre framover

 • Jobbe videre med satsingsområdene for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene og bidra til mer aktiv formidling.
 • Rapportere til NB om aktiviteten i fase 1 av prosjektet (FiF 1, 2022 og 2023), og forberede søknad om midler til andre og siste år av FiF 2 (2024).
 • Lansere læringsressursen «Leselyst med dei minste» den 31.8.23
 • Gjøre avtaler om fysiske kurs i Lesersørvis til barn rundt i hele landet.
 • Lansere nettkurs om Bærkraftsbiblioteket, som er utviklet i samarbeid med FN-sambandet og Barnebokinstituttet.
 • Etablere ressurs-side om Shared Reading (SH) hos bibliotekutvikling.no, og videreføre leseledernettverk over hele landet.
 • Utvikle Startpakken Shared reading for ungdom.
 • Videreføre Digitalt påfyll – et lavterskel, digitalt kompetansetilbud for bibliotekansatte i hele landet.
 • Åpent møte for fylkesbibliotekene om Kunnskapsaktør-satsingen og mulighetene som kan skapes når læringsløypene tas i bruk sammen med folkebibliotekene.
 • Ta i bruk håndboka «Snakk om bok» sammen med folkebibliotekene.
 • Gjennomføring av studieemnet «Digital formidling» høst 2023, ved Oslo Met. Oppstart med 40 studenter fra hele landet den 5.9.23.
 • Publisering av Kulturfond-filmene med formidlere fra folkebibliotek i hele landet.
 • Lansering av Kompetansebanken hos bibliotekutvikling.no, den 12.10.23.
 • Forberedelse av spill-turneringen Bibliobattles i bibliotek over hele landet, i samarbeid med Bibliogames.
 • Relansering av spillformidlingsressursen hos bibliotekutvikling.no.
 • Utvikle nettkurs om forfattersamtaler i samarbeid med Norsk forfattersentrum.
 • Lage startpakke for digital inkludering i folkebibliotek, i tilknytning til KS sitt kompetansetilbud.
Her ligger prosjektets opprinnelige tidslinje – noen endringer har kommet til underveis.