Hva skal vi gjøre framover

  • Jobbe videre med satsingsområdene for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene og bidra til mer aktiv formidling.
  • Spre informasjon om og ta i bruk Kompetansebanken.
  • Synliggjøre og arrangere Sammen om lesekultur. En konferansen for barnehager og bibliotek
  • Lansere nettkurs om Bærkraftsbiblioteket, som er utviklet i samarbeid med FN-sambandet og Barnebokinstituttet.
  • Utvikle Startpakken Shared reading for ungdom.
  • Videreføre Digitalt påfyll – et lavterskel, digitalt kompetansetilbud for bibliotekansatte i hele landet.
  • Utvikle nettkurs om forfattersamtaler i samarbeid med Norsk forfattersentrum.
  • Lage startpakke for digital inkludering i folkebibliotek, i tilknytning til KS sitt kompetansetilbud.
  • Forberede avslutning, overføring til varig drift der det er relevant og rapportering ved utgangen av 2024
Her ligger prosjektets opprinnelige tidslinje – noen endringer har kommet til underveis.