Lånevegar i Biblioteksøk

Lånevegar

Valet av utlånsbibliotek er styrt av ein algoritme i Biblioteksøk. Slik fungerer standarden:

 1. Ledig hjå hentebiblioteket
 2. Ledig hjå næraste bibliotek i transportrute
 3. Ledig hjå eige fylkesbibliotek – eller bibliotek i fylket
 4. Ledig hjå Depotbiblioteket
 5. Ledig hjå tilfeldig valt bibliotek i same region
 6. Ledig hjå tilfeldig valt bibliotek i ei samling med bibliotek som er spreidd rundt heile landet i denne rekkerfølja:
  1. Innanfor same bibliotektype (folkebibliotek mot folkebibliotek, UH-bibliotek mot UH-bibliotek)
  2. Ope fleire enn 3 dagar i veka
  3. Balanse ytar/nytar
  4. Fleire eksemplar inne
  5. Eksemplar inne

Mange fylker har valgt å tilpasse denne algoritmen etter lokale preferanser, så det finnes ulike låneveier i de ulike fylkene.

Av og til opplever bibliotekansatte at algoritmen tilsynelatende ikke fungerer som den skal, når det for eksempel bestilles materiale fra et bibliotek som ligger lengre fra hjemmebiblioteket enn det som vises med ledige eksemplarer i Biblioteksøk. Dette skyldes at det er mye mer som styrer hvilket bibliotek en bestilling havner hos enn kun geografisk avstand. For eksempel vil Biblioteksøk automatisk hoppe over et bibliotek hvis det tar for lang tid før eierbibliotekets base svarer.

Send gjerne konkrete eksempler på tilfeller der dere mener algoritmen tilsynelatende ikke fungerer, så kan vi se på det.