Biblioteknummer

Oppbygning av sju-sifret unikt Biblioteknummer felles for alle biblioteksystemene. Biblioteknummeret brukes av BaseBibliotek

1. sifferBibliotektype (med bibliotektypekode):
0:Nasjonalbiblioteket (NAB)
1:Universitetsbibliotek (UNB), universitetsinstitutter (UNI), høgskoler (HØY), arkiv (ARK), museer (MUS), og andre fag- og forskningsbibliotek (FAG), med avdelinger (AVD)
2:Oversentralen; fylkesbibliotek (FYB), folkebibliotek (FBI) og deres filialer med og uten kombinasjon med bibliotek i grunn- eller videregående skole (FIL); spesial-, pasient- (PAS) og fengselsbibliotek (FEN), samt bokbusser (BBB)
3:Fylkeskommunale og private videregående skoler og gymnas (VGS) og folkehøgskoler (FHS)
4:Kommunale og private grunnskoler (barneskoler og ungdomsskoler) (GSK)
5:Firmaer (FIR), administrasjoner (ADM), organisasjoner o.l. (ORG) uten egen bibliotektjeneste, men med fjernlånskompetanse
6:Norden for øvrig (UTL)
7:Europa utenom Norden (UTL)
8:Verden utenom Europa (UTL)

For Norge

2. – 5. siffer:Kommunenummer i henhold til Kommunekalenderen
Nummeret er firesifret. De to første sifrene er fylkesnummeret, fra 01-21, de to siste er nummeret for den enkelte kommune innen fylket. For Oslo brukes fylkesnummer 03 og bydelsnumrene 00-25, og 30 som ekstranummer for en del firmaer, organisasjoner, etater o.l. som har bibliotek i bydel 00 Sentrum.
6. – 7. siffer:Bibliotekets ID-nummer:
De to siste sifrene er løpenumre, unntatt for folkebiblioteksektoren. Numrene skrives uten mellomrom, men mellomrom er tatt med i eksemplene, for å tydeliggjøre oppbygningen av nummeret. (Noen eksempler er fiktive.)

Eksempler

0Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo (NBO)0 0301 00
NBO, Norsk musikksamling0 0301 01
NBO, Innlånet0 0301 02
1Universitetsbibliotek, fag og forskningsbibliotek:
UBO, avd. HumSam, Blindern1 0303 00
UBO, avd. Odontologisk fakultet1 0303 04
Høgskolen i Oslo, Fellesbiblioteket1 0303 06
Landbrukshøgskolen i Ås1 0214 01
Matforsk, Ås1 0214 05
2Fylkesbibliotek, folkebibliotek og deres filialer:
Løpenumrene 01-10 er reservert for interne avdelinger; 11-29 for eksterne filialer; 50-59 for spesialbibliotek (f.eks. blindebibliotek); 60-69 for pasientbibliotek, 80-89 for fengselsbibliotek, og 90-99 for bokbusser og bokbåten
Deichmanske bibliotek, Hovedutlånet2 0300 00
Deichmanske bibliotek, Oversentralen2 0300 01
Deichmanske bibliotek, Teknisk avdeling2 0300 02
Deichmanske bibliotek, Majorstua filial2 0303 00
Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag2 1600 00
Trondheim bibliotek, Trondheim2 1601 00
Trondheim bibliotek, Saupstad filial2 1601 11
3Videregående skoler, gymnas, folkehøgskoler:
Sogn videregående skole, Oslo3 0322 01
Hellerud videregående skole, Oslo3 0315 01
Sotra vidaregåande skule, Straume3 1246 01
Den Samiske Folkehøgskole, Karasjok3 2021 02
4Grunnskoler (barneskoler og ungdomsskoler):
Slemdal skole, Oslo4 0323 01
Grindbakken skole, Oslo4 0324 01
Lambertseter skole, Oslo4 0310 01
Nordseter skole, Oslo4 0310 03
Innbygda skole, Trysil i Hedmark4 0428 01
Trysil ungdomsskole4 0428 02
Nybergsund skole4 0428 03
Jordet skole4 0428 04
Ljørdalen skole4 0428 05
Østby skole4 0428 06
5Firmaer, organisasjoner o.l. i Norge, uten egen bibliotektjeneste:
Biblioteksentralen AL, Oslo5 0314 01
Folloklinikken, Ski5 0213 01
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag5 1600 01
BIBSYS, Trondheim5 1601 02
Norden for øvrig:
Danmark:
Danmark 6 foran nåværende dansk biblioteknummer som begynner med 5, 6, 7, 8 (reservenr. 9 for bibliotek uten dansk bibl. nr.)
Eksempler:
Statsbiblioteket i Århus
6 8200 10
Haderslev Bibliotek
6 751500
Dansk JordbrugsForskning, Årslev
6 681460
Finland og Sverige:
2. siffer:1 for Finland; 3 for Sverige (som i NOSP)
3. siffer:1 for fagbibliotek, universitets- og högskolebibl.
2 for landskapsbibliotek/länsbibliotek
3 for bibliotek i yrkeshögskoler/folkehögskoler
4.-7. siffer:For fagbibliotek, universitets- og högskolebibliotek:
Finland: I Vetenskapliga bibliotek i Finland:
0+bibliotekets nummer i 10. utg.- Helsinki, 1998;
Sverige: I Bibliotek i Sverige:
0+bibliotekets nummer i 3. utg. – Sth. 1997;
1+bibliotekets nummer i 4. utg. – Sth. 2000.
4.-7. siffer:For landskaps-/länsbibliotek:
Landskaps- eller länsnummer etterfulgt av «00».
For kommunebibliotek: Fullt kommunenummer;
for enkelte større filialer i Sverige:
Ledig, nærliggende kommunenummer.
4.-7. siffer:For finske yrkeshögskoler: NOSP-nummeret.
For svenske folkehögskoler: Fire siste sifre i det
svenske postnummeret.
Eksempler:Riksdagsbiblioteket i Helsingfors6 1 1 0031
Tammerfors stadsbibliotek6 1 2 1700
Arcada yrkeshögskola, Helsingfors6 1 3 1301
Riksdagsbiblioteket i Stockholm6 3 1 0523
Båstads kommunbibliotek6 3 2 1168
Nordiska folkhögskolan, Kungälv6 3 3 4218
Færøyene, Grønland, Island:
2.-4 siffer:475 for Færøyene,
485 for Island,
495 for Grønland.
5. siffer:0 for fagbibliotek,
1 for amts- og folkebibliotek
6.-7. siffer:For Island: Den del av nummeret (to siste sifre)
som kommer etter «850» eller «851» i Gegnir.
For Grønland og Færøyene: Tre siste postnummersifre.
Europa utenom Norden og Resten av verden
2.-4. siffer:Siste tre siffer i landeprefisket for telefoni, evt.
med foranstilt(e) null(er).
5.-7. siffer:Tre første siffer i postnummeret; for en del Commonwealth-land: tre sifre fra postkoden el.l.

Sist endret 24.03.04.