Samskaping – fra planverk til hverdagspraksis (2022-23)

Nasjonalbiblioteket har gitt en halv million kroner til prosjektet Samskaping – fra planverk til hverdagspraksis (2022/23).

Med dette prosjektet ønsker fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland, Viken og Innlandet  å ruste bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende. Prosjektet ledes fra Innlandet, med Øystein Stabell som prosjektleder.