2011: Norske polarheltbilder 1888–1928

Generell info

Plakatutstilling i anledning Nansen-Amundsen-året 2011.
Utstillingen kan ikke lenger bestilles.

Bilder i utstillingen