2016: Sansen for det moderne. Sigbjørn Obstfelder 150 år.

I 2016 er det 150 år siden dikteren Sigbjørn Obstfelder ble født i Stavanger. Obstfelder regnes som en av Norges første modernistiske diktere og har hatt stor innflytelse på senere tiders diktere. Nasjonalbiblioteket markerer jubileet blant annet med et arrangements- og utstillingsprogram i våre lokaler i Oslo og med å tilby jubileumsplakater til bibliotek i hele landet.

Med overskriften Sansen for det moderne ønsker Nasjonalbiblioteket og vektlegge den sansevarheten som Sigbjørn Obstfelder som menneske bar preg av og som han som dikter ga poetisk uttrykk til.

Obstfelder I 1893 debuterte med samlingen Digte 1893. Utgivelsen vakte stor oppsikt, og inneholder blant annet diktet «Jeg ser», som er blitt stående som en ikonisk beskrivelse av det moderne menneskets følelse av ensomhet og fremmedgjorthet. Den typen eksistensielle temaer er gjennomgående i Obstfelders forfatterskap.

Plakatene er tenkt som utgangspunkt for egne Obstfelder-utstillinger og -markeringer i bibliotekene.
Plakatene kan bestilles via denne lenken.