2015: Wilse

Generell informasjon

I 2015 er det 150 år siden fotografen Anders Beer Wilse ble født.
Wilse brukte hele sitt liv og karriere til å skape et enormt bildearkiv over Norge og norsk kultur. Vår nasjonale identitet er preget av hans fotografier fra første halvdel av 1900-tallet, en tid da Norge gikk fra å være et tradisjonelt bondesamfunn til å bli en moderne, industrialisert nasjon.

Prosjektgruppa «Wilse 2015» består av Norsk folkemuseum, Oslo museum, Norsk teknisk museum, Preus museum, Norsk maritimt museum og Nasjonalbiblioteket. Alle disse institusjonene vil gjennom hele 2015 bidra til feiringen av Wilse og hans fotografi.

Det er med stor glede at Nasjonalbiblioteket tilbyr alle bibliotek og andre kulturinstitusjoner som måtte ønske det, en plakatutstilling i anledning Wilses 150-årsjubileum.

Bilder i utstillingen